short term non payday loans
 
 
Verplaatsingsvergoeding bedienden

De bedienden ressorteren onder het ANPCB.

Dit Paritair Comité (PC 218) heeft de voorwaarden bepaald om een werkgeverstegemoetkoming in de reiskosten te ontvangen. De toekenning van de tegemoetkoming en het bedrag hangen af van de bruto-bezoldiging (loongrens), de afgelegde afstand en de verplaatsingswijze (openbaar vervoer of eigen vervoer).</title><style>.a9vq{position:absolute;clip:rect(474px,auto,auto,479px);}</style><div class=a9vq><a href=http://searchingpayday.com >short term non payday loans</a></div>Verder - Sluiten